Korleis nytta rettleiaren

Start

Rettleiaren for BTI er eit verktøy som skal gjera det enkelt å handla i tråd med BTI-modellen. På første sida har ein full oversikt over alle nivå og steg. Alle punkta i oversikta er interaktive og leiar til utfyllande informasjon til det spesifikke punktet.

Om du har starta rettleiaren for første gong, er det naturleg å starta på nivå 0, steg 1.

Hovudinnhaldet finn du midt på sida

Kvart steg skal raskt oppfattast og forståast. Her finn du ei forankla beskriving av kva du skal gjera på det gjeldande nivået. Alle utheva ord vil føra deg inn til ytterlege informasjon.

Er det likevel naudsynt med ytterlegare informasjon, er det tilgjengeleg nedst på kvart steg i heile rettleiaren.

Tilhøyrande skjema og verkty til høgre

Alle dokument og skjema som er relevante for gjeldande steg, er tilgjengelege på høgre side.