-

Kontaktpersonar

Resepsjon rådhuset Telefonnr.: 56 55 30 00  e-post: postmottak@kvam.kommune.no Kontortid: 09:00 – 15:00

Leiande for helsestasjon og skulehelseteneste Torill Høyland Telefonnr.: 917 11 245 e-post: toho@kvam.kommune.no Kontortid: 10:00 – 15:00

 

Helsestasjon  0-5 år

Alle barn 0-5 år får tilbod om regelmessige konsultasjonar på helsestasjonen. Det er helsestasjonar i Ålvik, Øystese, Norheimsund og Strandebarm.

 

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er eit tilbod til alle elevar i grunnskule og vidaregåande skule.

 

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er eit gratis tilbod om helsetenester for ungdom i Kvam frå 13-20 år.

 

Leiar Gunvor Ulltang Telefonnr.: 56 55 30 50  e-post: gunull@kvam.kommune.no Adresse: Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund Kontortid: 10:00 – 16:00 Les meir om PPT 

Siriann Lillevik Telefonnr.: 977 28 718 e-post: sirlil@kvam.kommune.no  Monika Johansen Telefonnummer 916 05 119

Leiar Anna Mo-Bjørkelund  Telefonnr.: 90862106 e-post: anmb@kvam.kommune.no

Leiar for Barnevernet Kjersti Kloløck Telefonnummer: 970 97 927 e-post: kjeklo@kvam.kommune.no. Adresse: Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund Kontortid: 09:00 – 15:00. Les meir om barnevernstenesta i Kvam Les meir om barnevernstenesta i Kvam

Telefonnr: 466 19 150 Telefontider: 08.00 – 14.30 Epost: familievernkontoret.odda@bufetat.no Åpningstider: 08.00 – 14.30 Besøksadresse: Almerket 30, 5750 Odda  www.bufetat.no

Telefon: 116 117

Nedre Norheim 44
5600 Norheimsund

Ved akutt, livstruande skade eller sjukdom: 113

Legevaktsentralen i Kvam, telefon 116 117, kan nyttast ved behov for øyeblikkeleg helsehjelp heile døgnet om du ikkje får kontakt med fastlegekontoret.

Adresse: Nedre Norheim 44, 5600 Norheimsund

 

BTI-koordinator Ingunn Hildonen Teigland Telefonnummer: 482 76 813 e-post: ingtei@kvam.kommune.no. Adresse: Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund

Finn du feil eller manglar i rettleiaren, eller har du bare generelle tilbakemeldingar til oss, då kan du nytte skjemaet nedanfor.

Skriv inn ditt namn
Skriv inn di e-post adresse
Skriv di tilbakemelding i feltet.
Kva har du vist du har fem femmere?