BTI-rettleiar

BTI, Betre tverrfaglig innsats, skal sikra at barn og unge får den oppfølginga og hjelpa dei treng gjennom eit samarbeid mellom familien og kommunen. Årsaka til oppfølging kan vera av ulik grad, men arbeidet med å koma fram til ei løysing skal vera lik. Les meir om BTI