Gå til hovedinnhald ( Trykk Enter )

Kvam herad våpen BTI-rettleiar

Barn og unge som treng hjelp?

Det skal vera trygt og godt for barn og unge å veksa opp i Kvam. Likevel kan me alle oppleva at det oppstår utfordringar og vanskar som gjer at me ikkje har det så bra.

Treng du hjelp? Eller er det eit barn, ein ungdom eller ein familie du er uroleg for? Her kan du få vita meir om korleis du går fram.

Kven er du?

-